Tenis jest doskonałym sportem, który wspiera najmłodszych w rozwoju fizycznym, psychicznym oraz społecznym. Dołączając do grona tenisistów, dzieci uczą się etykiety sportowej i nabierają wprawy w tej wybitnej dyscyplinie sportu. Ponadto tenis na poziomie dziecięcym jest sportem łatwym, przyjemnym i daje dużo radości od pierwszych treningów. Gra w tenisa pozytywnie wpływa na zdrowie, samopoczucie i sylwetkę! Zapraszamy wszystkie chętne dzieciaki do nauki gry w tenisa w Akademii Tenisa Smecz.


1. „Tenis dla przedszkolaków” – zajęcia obejmują szkolenie w formie zabawowej najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym (od 5 roku życia). Podstawą są gry i zabawy ruchowe wprowadzające do gry w tenisa (oswojenie z rakietą i piłką) oraz wszechstronny rozwój cech motoryki. Specjalistyczny sprzęt do zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym zapewniamy w akademii.

2. „Szkoła tenisa” – to zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej, które w grze w tenisa odnajdują swoje zainteresowanie i zamiłowanie sportowe. To zdrowy i przyjemny sposób spędzenia czasu wolnego oraz zdobywanie coraz wyższych umiejętności technicznych gry w tenisa.

3. „Tenis 10” – to program szkolenia dzieci do lat dziesięciu pod patronatem PZT. Mający na celu efektywne nauczanie gry w tenisa według formuły „play and stay”. Przy pomocy mniejszego boiska, mniejszej siatki, wolniejszych piłek i mniejszych rakiet, dzieci nabywają umiejętności gry w tenisa.

4. „Tenis dla wszystkich” – w tenisa można grać bez ograniczeń wiekowych. Doskonalenie umiejętności technicznych oraz utrzymywanie kondycji i sprawności fizycznej stanowią podstawę gry w tenisa. Jest to także sposób na miłe i towarzyskie spędzenie czasu wolnego aktywnie. Zajęcia dobywać się mogą w grupie lub indywidualnie z trenerem.

5. „Wakacje z tenisem” – oferta obejmuje stacjonarny obóz tenisowy w Lublinie. Na obiektach sportowych Budowlani Lublin i kortach tenisowych prowadzone są zajęcia z tenisa oraz zajęcia ogólnorozwojowe, gry zespołowe oraz podstawy teoretyczne z zakresu tenisa ziemnego.